Número de turmas:

EB1/JI da Bela: 3 turmas

EB1/JI da Gandra: 2 turmas

EB1/JI de Sampaio: 3 Turmas

Horário de Funcionamento:

07:30h – 09:00h – AAAF – Acolhimento

09:00h – 12:00h – Oferta Curricular

12:00h – 13:30h – AAAF – Almoço

13:30h – 15:30h – Oferta Curricular

15:30h – 19:00h – AAAF – Prolongamento